Projektet

Fiberprojektet i Hogdal

Hela anläggningen projekterades samlat som ett paket och det statliga bidraget som vi fick beräknades på antalet anslutningar. Det blir inte möjligt att få bidrag senare från myndigheterna. Medlemmar som kommer till efter avslut måste därför betala samma medlemsinsats på SEK 25.000. I tillägg till detta kommer en anslutningsavgift som ska täcka extra projektering. Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse. De måste också betala grävning och installation från närmaste anslutningspunkt till husväggen.

Investering i fastigheten
Att investera i sin fastighet är alltid bra. Fiber i fastigheten är inget undantag, tvärtom. Det är en god investering att satsa på fiber. Fastigheten blir mer attraktiv på marknaden, den blir mera lättsåld än fastigheter som inte har fiber. De som köper fastighet idag efterfrågar bredband på grund av alla nya IT-tjänster som finns på marknaden.

Man kan säga att värdet på varje bostad ökar med MINST den investerade summan från dag ett efter installationen.

Och precis motsatt effekt fås på de fastigheter som väljer att inte installera fiber – köpare vid kommande försäljningar kommer att fråga ”jag har hört att det finns fiber i området, har man installerat detta?”
Är svaret då nej så drar det ner värdet på bostaden med avsevärt mycket mer än själva fiberkostnaden. Alltså, negativa reaktioner, där vissa fastighetsägare inte insett fördelarna med fiberinstallationen.

 

 

 

theme by teslathemes