Om oss

Arbetet i Hogdals Fiberförening startade i oktober 2012

Några bofasta i Hogdal samlades då för att diskutera hur man skulle kunna få bredbandsfiber till orten.
Vid den tiden, år 2012, stod det klart att den så kallade marknaden inte tänkte satsa på fiberutbyggnad
på landsbygden. Fiberföreningar hade startats upp på andra orter i landet och på dessa orter var
arbetet med fiber i full gång. Det gick fort att starta upp föreningen här i Hogdal, redan den 16
november 2012 blev Hogdals Fiber ek. förening registrerad hos Bolagsverket.

Sedan dess har många personer arbetat i styrelsen för Hogdals Fiberförening. Alla har de arbetat för att fiberuppkoppling ska bli verklighet i Hogdal, ingen nämnd och ingen glömd. Det har varit strävsamma år och tidvis har det sett mörkt ut. Det gick trögt med medlemsrekrytering och medlemmarnas tecknande av fastighetsanslutningsavtal. Men vid årsskiftet 2016/2017 hände något. Ett par kampanjer per brev, både till bofasta i Hogdal och till ägare av fritidsboenden, gav resultat. Avtalen började komma in i en strid ström. Styrelsen räknar med att avtalen till slut kommer att överstiga 300 i antal. Det är oerhört glädjande att detta sker, ju fler som ansluter sig, desto bättre. Varje fiberuppkopplad fastighet betyder att de som bebor fastigheten, nu och i framtiden, kommer att ha stabil och snabb uppkoppling till världen. Den mobila uppkopplingen kan aldrig komma upp i den kapacitet som fibern har, mobil uppkoppling är ett komplement till fibern.

 

Man kan likna byggandet av fibernäten vid elektrifieringen av Sverige. Likheten är slående.
När Sverige elektrifierades startades elföreningar upp på ett otal orter i landet. När elen till slut fanns i huset tryckte man på en knapp och den nakna glödlampan i taket tändes omedelbart. Då handlade det om ljus och likadant är det med fibern. Det handlar också om ljus, så kallade fotoner, som med ljusets hastighet transporterar data via fibern. Kapaciteten är i det närmaste oändlig. Vid teknikskiften kommer inte fibernäten att behöva bytas ut, endast den tekniska apparaturen inomhus kommer att behöva bytas ut eller uppgraderas och därmed är fibern framtidssäkrad. Fibern kommer att betjäna människor i generationer framåt. Precis som elnäten har gjort och gör.

 

Nu blir fibernätverket i Hogdal verklighet. Hösten 2018 kommer alla som tecknat avtal att ha snabba, stabila fiberuppkopplingar i sina fastigheter. Sedan gäller det att förvalta fibernätet på ett bra sätt för framtiden. Det arbetet tar vid omedelbart efter färdigställandet av nätet.

 

Hogdal 2017-04-03
Hogdals Fiber ek. förening
Ella Dahlqvist Sjöberg
Ordförande

theme by teslathemes