EU-bidrag

Europa investerar i landsbygdsområden

Vårt fiberprojekt finansieras till del av europeiska skattemedel.

40,6% av det svenska statliga bidraget är bidrag från EU.

Dessa medel, tillsammans med medlemmars insatser, gör

det möjligt att bygga vårt fibernätverk i Hogdal.

 

 

 

theme by teslathemes