Ståle Norang informerer

bygges bredbåndsfiber i Hogdal!

Det er ikke  noe kommersielt selskap som står bak denne utbyggingen, slik vi er vant med i Norge. Prosjektet gjennomføres av en lokalt organisert forening, Hogdals Fiberforening. Denne foreningen er avhengig av å leie inn de som skal gjøre jobben, legge kabler, stå for den tekniske monteringen mv. Det er nå dette apparatet er oppe og går, det er en engangsoperasjon. For framtidige tilkoplinger må apparatet ”startes opp på nytt”, og ekstrakostnadene som følger med dette må belastes de som ønsker tilkopling. Et annet moment er at den offentlige støtten beregnes med grunnlag i de medlemmene foreningen har nå ved oppstart. Seinere tilkoplinger utløser ikke offentlig støtte.

Det er denne modellen som blir brukt i Sverige for å bygge ut bredbånd ”på landsbygden”. Generelt er det et helt annet ”trøkk” på denne sektoren enn i Norge. Det er egne folk i länet som jobber med dette, bare i Västra Götaland blir det gitt nesten 0,5 milliard (mye EU-midler) i støtte til slik utbygging. Strømstad kommune har eget nettselskap, StrømstaNet. De bygger ut nettet i Strømstad by, men er også en god medspiller og hjelper for oss i Hogdal.

Med den svenske modellen kjøper du en andel og blir medeier i fibernettet. Prisen hos oss er satt til kr 25.000. Hvis foreningen driver bra, regner vi med at andelen over tid ned/tilbakebetales. Blant annet må de som skal levere tjenester/innhold betale avgift til foreningen for å få adgang til vårt nett.

Månedskostnadene blir langt lavere enn i Norge. Vi kommer til å ha en standardpakke som inneholder TV (inkl norske kanaler), internett (250/100 = ubegrenset kapasitet) og fasttelefon som vil koste SEK 278 pr. mnd. I tillegg vil komme en nettavgift på 220 kroner/mnd til drift av nettet. Hvis du ikke vil ha standardpakken, står du fritt til å shoppe innhold/tjenester selv, det er mange leverandører som konkurrerer, du kan velge kun internett, eller kun TV, du kan bestemme selv når/hvor mange måneder i året du vil ha dette levert. Den eneste faste kostnaden som løper hele tida er nettavgiften til foreningen.

På mange måter er dette ”den omvendte verden” i forhold til det vi har i Norge, der Canal Digital, Get, Altiboks osv er utbyggere/netteiere og dikterer allverdens rare vilkår (at du må ha TV for å få internett), bindinger, gebyrer, – alt til en pris som er minst det dobbelte av det Hogdals fiberforening regner med å kunne operere med.

Hver enkelt får selv vurdere behov/hva som er aktuelt. Jeg er ingen data-freak, men jeg har i alle fall latt meg forklare/overbevise om at bredbåndsfiber er greia framover, og etter hvert vil muliggjøre mange nye tjenester som f.eks. alarm, overvåking. Mobile løsninger er noe helt annet, de vil alltid ha store kapasitetsbegrensninger. Hvis det mobile nettet skulle ha noenlunde samme kapasitet som fibernett, må det visstnok bygges ut med master med 200-300 meters avstand (!)

Det kan kanskje ikke sies mer konsist enn han svensken som meldte seg inn i foreningen vår rett etter jul:

Efter besök av vuxna barn under julhelgen förbrukades betald surf på en dag och då insåg jag
att det var viktigt med fiber”.

Vennlig hilsen

Ståle Norang                                                                                                                                                                            Norsk fritidshuseier
Bottenlidsveien 11
Tlf 41 43 80 11

theme by teslathemes