Fiber eller mobilt

Många vi haft kontakt med säger att mobil uppkoppling är att föredra framför fiber,
men vi säger att mobil uppkoppling är ett komplement till fibern.

4G är bättre, 5G kommer att göra fibern helt onödig att ha. Detta är argument som vi får höra av de
som förordar mobil uppkoppling. ”Ingen installationskostnad”och ”tillräcklig hastighet” är svåra att
kontra. Men frågan är väl närmast om aktörerna på marknaden kommer att släppa surfen fri på sina
mobila abonnemang. Det finns inget som tyder på att så kommer att ske. Det finns alldeles för mycket
pengar att tjäna på begränsning av bandbredd för att man ska släppa denna kassako. När gigabyten är förbrukade måste man köpa till ytterligare gigabyte för att kunna streama film, musik, nyheter, mm.
Detta blir i längden dyrt. Om man har fiber i bostaden så har man i det närmaste oändlig bandbredd
att tillgå. Till vettig kostnad och med blixtens hastighet. Det är den skillnaden som talar för fibern.
Mobilen är ett komplement till fibern.

 

Många användare och stora krav på hastighet och datamängd talar för fiber

  Den tid man kan vara uppkopplad är begränsad av det abonnemang man valt. Det är inte så länge sen
HD-TV blev vanligt, det nya nu är 4K (HD-TVmed ännu bättre bild/ljud) som kräver mycket mer datamängd.

•  Flera av våra apparater i hemmet blir uppkopplade.

  Många unga och småbarnsfamiljer har redan flera datorer, surfplattar, smartmobiler och
TV-apparater som alla drar bandbredd.

  Vuxna som inte ser ett behov för bandbredd nu, kan i framtiden önska ta del av videotelefoni,
större utbud och högre kvalitet på TV-signaler. Kanske man har barn som man önskar ska ta
över barndomshemmet, men som inte vill då det inte finns modern kommunikation i huset.

  Äldre som inte använder dator, kanske får möjlighet att bo hemma längre med nya lösningar
för distansvård och trygghetslarm via fiber.

Beslutet är ditt!

Mobilt eller fiber? Vi som förening kan inte ta detta beslut för er. Vi önskar bara att andra ser
samma möjligheter som vi gör. Med fiber i bostaden är bandbredden i princip oändlig. Att gå
från mobil uppkoppling till bredband via fiber är som att gå från att sitta i bilkö i rusningstrafik
till att ha en egen flerfilig motorväg att swischa fram på!

 

theme by teslathemes