Aktuellt
Onsdag 21 oktober 2020 blir det tillfälligt stopp i fiberuppkopplingen

Onsdag den 21 oktober kl. 13.00 – 16.00 kommer Zitius att byta system för vårt fibernät.
Våra tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då Zitius  migrerar
över alla kunder i området till en ny teknisk plattform.

Skulle problem med tjänst uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna kunder ta kontakt
med sin tjänsteleverantör.
Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070.

 

Hogdals Fiber ek. förening

Styrelsen

 

 

TILL VÅRA MEDLEMMAR

Det är dags för årsmöte.

Tid: Söndag 14 juni 2020 kl. 12.00
Plats: Hogdals bygdegård

På årsmötet 2019 deltog 30 medlemmar inklusive styrelsen. Vi räknar med färre deltagare i år på grund av Coronapandemin. Men vi hoppas ändå att några medlemmar kan komma. Vi sprider ut oss i lokalen på behörigt avstånd från varandra.

Efter årsmötet blir det fika med kaffe och bullar.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

Med vänlig hälsning
Hogdals Fiber ek. förening
Styrelsen

 

 

8 januari 2020

Handläggandet av ansökan om slututbetalning av bidraget är klart hos Länsstyrelsen.
Det betyder att ansökan som skickades in den 15 november är godkänt. Beslut om
utbetalning tas hos Länsstyrelsen den 15 januari.

 

15 november 2019

Slutredovisning av vårt fiberprojekt med begäran om slututbetalning av bidraget har idag skickats till Länsstyrelsen för bedömning. Totalt 92 dokument skickades in. Nu väntar vi på besked om något ytterligare dokument saknas och ska skickas in. Vi hoppas få in pengarna, de sista 20 procenten, innan jul. Vi får se hur det går med detta.

 

6 juni 2019

SISTA ETAPPEN I FIBERNÄTET I HOGDAL!,

Att hänga fibern i elstolparna (8 st) ner till Lunneviken var till sist enda sättet få fram fibern
till medlemmarna där.
På ena bilden ser vi Love och Oscar som drar luftledningen ner till
Lunneviken. Den andra bilden är från toppen av en elstolpe. Fiberslangen är den tjocka,
elkabeln högst upp och gamla telekabeln i underkanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 februari 2019

ETAPP 2 LÖKHOLMSNODEN!

Nu har vi startat upp ETAPP 2 på Lökholmsnoden.
Startades upp  den 5 februari.

53 medlemmar blev då klara för uppkoppling på fibernätet.
Samtliga har blivit meddelade.

Flera tekniker arbetar med kundinstallationerna.
Vi kommer snart att kunna starta upp ytterligare en
etapp på Lökholmsnoden.

 

 

22 januari 2019

Uppkopplingarna på Lökholmsnoden har startat!

ETAPP 1 på Lökholmsnoden startades upp den 22 jan.
47 medlemmar blev då klara för uppkoppling på fibernätet.
Samtliga fick meddelande om detta samma dag.

ETAPP 2 är på gång. Hur många det blir i denna andra omgång vet vi inte ännu.
Kundinstallationerna pågår hela tiden så vi hoppas givetvis på så många som möjligt.

Det går alltså framåt med Lökholmsnoden och alla som hör till den borde vara
uppkopplade inom jan/febr månad.

28 oktober 2018

Bästa medlemmar i Hogdals fiber förening

Vi känner att vi måste informera lite om hur projektet framskrider, då många emailar/ringer och har funderingar om inkoppling/installation o.d.

Vi har två stationer i vårt område där fibern hämtas, den ena står i Nordby och täcker området Svinesund, Fjälla, Nordby, Sundby och Lunneviken/Skärjedalen. Denna station och kunder från den har blivit uppkopplade, det rör sig om ca. 100 kunder. Dessutom ingår Lervik, men tyvärr har vi inte lyckats få tillgång till befintliga rör i detta område. Rören ägs av Skanova, förhandlingar pågår och hopp finns om en lösning!

Den andra stationen som ska stå på Lökholmen och täcka Lökholmen, Hogdal, Gåshult och Anneröd/Tveten, har dessvärre blivit försenad och det utan att föreningen kan göra något åt detta! StrömstaNet ansvarar för utplacering och att få den funktionsduglig, föreningen hämtar ljuset i fibern från denna. StrömstaNet har fått en godkänd placering och tillstånd för bygglov, dessvärre hamnade placeringen en aning fel så proceduren med bygglov och dylikt fick göras om. Hur lång tid det tar att få tillkomst till en färdig station är svårt att säga, förhoppningsvis under första delen av november att den är på plats, sedan ska den prepareras med vår utrusning och först då kan vi påbörja installationerna.

Kundinstallationerna kan inte göras förrän stationen är i drift då man vid installationstillfället måste ha kontakt med kommunikationsleverantören och utbyta identifikationsnummer o.d. Detta kan inte ske utan att hela kedjan med fiber är uppkopplad via stationen på Lökholmen, samtidigt görs en mätning av den individuella fiberkabeln för att säkerställa kvaliteten på kabeln.

Förväntningarna hos oss alla är ju väldigt stora i detta med fiber, att nu vår uppkoppling blir försenad hoppas vi inte ska orsaka några stora problem för er medlemmar.

Vi i styrelsen är naturligtvis väldigt ledsna för att denna försening har inträffat, men vi och vår entreprenör TEGAB, samt StrömstaNet gör allt som står i vår makt för att det ska ordna sig så fort som möjligt!
När det är dags för installationer i dom områden det rör sig om kommer vi att flagga för det på vår hemsida och Facebook, men för tillfället kan vi inte ge något datum för installationerna.

Den ena delen av entreprenaden som utförs av TEGAB är i stort sett klar, något återstår i Hogdal, Anneröd och Tveten. Den entreprenaden innebär all kanalisation och box på yttervägg inklusive fiberblåsning och fibersvetsning. Denna del är det slutbesiktning på runt årsskiftet. Den andra delen av entreprenaden står Zitius/Telia för och den är utlagd på TEGAB av Zitius/Telia.

Vår och TEGAB’s förhoppning  var att driva de två delarna parallellt vid den här tidpunkten i projektet, men på grund av den försenade stationen på Lökholmen så har det inte  fungerat som planerat och det är vi alla naturligtvis ledsna för!

För Hogdals Fiberförening
Erik Börjesson
Projektledare

 

27 september 2018

StrömstaNets nod på Lökholmen är ännu ej på plats, bygglovet är på gång. Sedan blir det en hel del svetsning för att få noden klar. Installationer i fastigheter pågår norr om Nordbynoden. En tekniker arbetar med detta och hinner med 8-10 installationer per dag. Per idag, den 27 september, har 40 installationer utförts. Första uppstart av Telias gruppavtal blir preliminärt den 15 oktober.

 

24 augusti 2018

Markarbetena ligger fortfarande lite före tidplan. Anneröd/Tveten har kommit igång och löper på bra. Tomtgrävning pågår. Blåsning och fibersvetsning pågår. Noden i Nordby är driftsatt. StrömstaNets
nod på Lökholmen är ännu ej på plats, bygglovet är försenat. Återstående tryckningar under vägar
utförs vecka 37. Återstår ca 6–7 000 meter, några kortare sträckor och ihopkopplingar på olika platser.
Resurser: 4 grävlag, samt en maskin som utför tomtschakter. 1 blåslag samt 2 svetslag är igång.

 

31 maj 2018

Vår entreprenör TEGAB ligger före tidplanen. För närvarande grävs det i  Skärjedalen mot Nordby.
Tomtgrävningar pågår på vissa ställen. Fiberblåsning pågår för fullt. Under sommaren och hösten kommer kundinstallationerna att ske i våra fastigheter. Ni kommer att bli kontaktade i god tid innan teknikern ska komma till er. Ni behöver inte göra hål i huset för fibern, det ska teknikern göra. Enligt tidplanen ska vårt fibernät lysas upp i sin helhet någon gång under senhösten. Vilket datum detta blir kommer att meddelas längre fram.

 

April 2018

Fiberprojektet går framåt i Hogdal, grävning och fiberblåsning pågår!

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2017

Projektet fortskrider enligt plan. Vår entreprenör TEGAB ligger t o m lite före i tidplanen.
Fjälla-området är klart. Grävningar pågår på Färjevägen vid Svinesund.

Tomtgrävningar kommer att pågå
i hela området hela tiden medan ledningsgrävningarna pågår.

Beträffande tomtgrävningarna så kommer ni att bli kontaktade i god tid innan det blir dags att gräva i era trädgårdar.

 

 

 

 

 

Maj 2017
Grävningarna vid Fjälla i full gång!

Schaktning vid Fjällavägen. Erik och Roger har arbetat med
fiberläggning förut. Det märktes verkligen, arbetet gick fort
fram utefter vägen.

 

Nu startar vi fiberbyggnationen i Hogdal!

Idag, 2017-05-02, startades projektet upp. Vädret kunde inte ha varit bättre, soligt och vackert.
Håkan Adriansson för TEGAB och Erik Börjesson för Hogdals Fiber träffades vid Fjälla, där den
första åtgärden blev borrning under väg. Vi är äntligen igång!


 

BESLUT om bidrag til fiberprojektet. – BEVILJAD

 

beslut

 

theme by teslathemes