Styrelse-Kontakt

Styrelsen i Hogdals Fiber ek. förening
består av dessa personer:

 Ordförande: Erik Börjesson
Vice ordförande: Kjetil Skrolsvik

Kassör: Ella Dahlqvist Sjöberg

Sekreterare: Anders Carell

Suppleanter:
Göte Lundberg
Jan-Erik Isaksson


Kontakt till hela styrelsen
Email: info@hogdalsfiber.se

Erik Börjesson
Ordförande
Email: scomber@telia.com

Kjetil Skrolsvik
Vice ordförande
Email: kjetil@hogdalsfiber.se
theme by teslathemes