Styrelse-Kontakt

Styrelsen i Hogdals Fiber ek. förening
består av dessa personer:

 Ordförande:

Erik Börjesson

Övriga styrelseledamöter:
Göte Lundberg
Jan-Erik Isaksson
Kjetil Skrolsvik
Anders Carell

Suppleant:
Ella Dahlqvist Sjöberg


Kontakt till hela styrelsen
Email: info@hogdalsfiber.se
Erik Börjesson
Ordförande
Email: scomber@telia.com

Kjetil Skrolsvik
Vice ordförande
Email: kjetil@hogdalsfiber.se
theme by teslathemes