Om Hogdals Fiber

Arbetet i Hogdals Fiberförening startade i oktober 2012

Några bofasta i Hogdal samlades då för att diskutera hur man skulle kunna få bredbandsfiber till orten.
Vid den tiden, år 2012, stod det klart att den så kallade marknaden inte tänkte satsa på fiberutbyggnad
på landsbygden. Fiberföreningar hade startats upp på andra orter i landet och på dessa orter var
arbetet med fiber i full gång. Det gick fort att starta upp föreningen här i Hogdal, redan den 16
november 2012 blev Hogdals Fiber ek. förening registrerad hos Bolagsverket.

Sedan dess har många personer arbetat i styrelsen för Hogdals Fiberförening.
Det har varit strävsamma år och tidvis såg det mörkt ut.

Det gick trögt med medlemsrekrytering och medlemmarnas tecknande av fastighetsanslutningsavtal.
Men vid årsskiftet 2016/2017 hände något. Ett par kampanjer per brev, både till bofasta i Hogdal och till ägare av fritidsboenden, gav resultat. Avtalen började komma in i en strid ström och den 2 maj 2017 kunde fiberprojekt i Hogdal startas.

Man kan likna byggandet av fibernäten vid elektrifieringen av Sverige. Likheten är slående.
När Sverige elektrifierades startades elföreningar upp på ett otal orter i landet. När elen till slut fanns i huset tryckte man på en knapp och den nakna glödlampan i taket tändes omedelbart. Då handlade det om ljus och likadant är det med fibern. Det handlar också om ljus, så kallade fotoner, som med ljusets hastighet transporterar data via fibern. Kapaciteten är i det närmaste oändlig. Vid teknikskiften kommer inte fibernäten att behöva bytas ut, endast den tekniska apparaturen inomhus kommer att behöva bytas ut eller uppgraderas och därmed är fibern framtidssäkrad. Fibern kommer att betjäna människor i generationer framåt. Precis som elnäten har gjort och gör.

Fibernätverket i Hogdal blev verklighet, efter långt och hårt ideellt arbete. Men projektet kunde inte blivit verklighet utan det ekonomiska stödet om 40% från svenska staten. Projektet finansierades även till del av europeiska skattemedel, 40,6% av det svenska statliga stödet var bidrag från EU. Det var dessa medel, tillsammans med medlemmarnas insatser, som gjorde det möjligt att bygga fibernätverket i Hogdal.

Nu arbetar styrelsen med förvaltningen av fibernätet. Det innebär ständigt arbete med administrationen. För att underlätta har vi lagt ut fakturering, bokföring och bokslut på extern aktör. Detta fungerar mycket bra. Ekonomin är betryggande. Det handlar inte om stora vinster och det är ju som det ska vara. Föreningen ska betjäna sina medlemmar med tjänster till bra priser och ska inte sträva efter stora vinster. Nu hoppas vi att ännu fler fastigheter ansluter sig till vårt fina fibernät, ju fler vi är, desto bättre.

Hogdal 2024-05-27
Hogdals Fiber ek. förening
Styrelsen

theme by teslathemes