Info på norsk

Hva er de tre viktigste grunnene til at man bør
bli med i fiberprosjektet i Hogdal?

1. Fri bruk av data. Utviklingen i mengde data som forbrukes er stadig økende.
Mange er konstant på nett, hører musikk og ser filmer og TV via nettet. Skal du
se en film i HD kvalitet som varer i 2 timer forbruker du 4 GB, tilbudet av denne
type tjenester er økende og de som ikke er brukere i dag vil antagelig bli det om
kort tid. For eldre mennesker som bor på hyttene store deler av året vil også tilbud
på alarmer og sikkerhetsløsninger utvikles videre og disse vil være betinget av stabilt
internett. Det kan kanskje være tilstrekkelig for noen med en 4G oppkobling i dag,
men om et par år når tjenester og utviklingen har gått videre vil det bli for dårlig for
de fleste. 4G har allerede nå begrensninger på mengde data inkludert i prisen.

2. Stabil hastighet. Hastigheten er ikke påvirket av andre, du får det du betaler for.
En 4G sender har en gitt kapasitet som deles på alle som er tilkoblet samme sender.
Dette merker man spesielt når det er mange på hyttene, da går hastigheten betydelig ned.
En fibertilkobling deler du ikke med andre og du kan velge hastigheter opp til 1000Mb/s,
mot 4G som har en teoretisk makshastighet (nære sender, godt vær og få brukere) på under
10% av dette. Du slipper parabol på taket og dårlige TV signaler når det regner og blåser.

3. Investering for fremtiden. Verdien på sommerstedet øker. En eiendom uten mulighet
for fibernett vil være vesentlig mindre attraktiv på markedet, enn en tilsvarende som har dette.

Mange synes at kr 25 000 er svært dyrt, hva er det dette beløpet dekker?
Og hva er det det ikke dekker, dvs hva kommer i tillegg?

Landsbygda i Sverige er områder som Telia og de andre store aktørene ikke ser som lønnsomt
å bygge fiber i. Det er derfor ikke mulig å gjøre som i mange tettsteder, der man betaler
en mindre sum (ofte 3-8.000,-) for å koble seg til et eksisterende nett, da må du binde
deg til leverandøren og betale en høyere månedlig avgift. I fiberforeninger eier du en andel
av nettet (prinsippet likner på et borrettslag), og du har rett til din del av inntektene nettet
skaper. En annen fordel med dette nettet er at man kan velge leverandør og tjenester selv,
i mange tilfeller uten bindingstid. For 25.000,- kjøper du en andel i nettet.

Foreningen vil ha behov for penger til å dekke avskrivninger på nettet, regnskapsføring
etc og en nettavgift vil kreves. Denne ligger nå på 220,-/mnd og vil løpe hele året.
Foreningen vil få leie fra tjenesteleverandører for hver abonnent i foreningen. Disse pengene
går til å vedlikeholde nettet.

I tillegg til nettavgiften til foreningen kommer de tjenester dere ønsker, som dere kjøper
direkte fra Telia, Tele2, Boxer eller hvem dere ønsker. Her er det et stort utvalg i priser og
varianter som vi ikke kan ramse opp her. Priser fra ca 235,-/mnd (100/10 internett).
For noen vil det kanskje være gunstig at i stedet kjøpe en gruppeavtale, der man får en
rabattert pris mot bindingstid på Nett/TV/Telefon. Dette er nok mest aktuelt for de som
benytter fritidshuset hele året.

For dem som ikke er interessert i å se fotballkamper og annen sport, og
som heller ikke er opptatt av å streame filmer og TV-serier via Netflix o.l.,
er et mobilt bredbånd betydelig billigere og fungerer helt ok – er ikke dette
opplegget mest tilpasset de fastboende i området?

Opplegget er beregnet for de som bruker, eller ser for seg å bruke internett til surfing
og TV i fremtiden. Bruker man bare hytte noen uker om sommeren og ikke bryr seg om
hastigheten vil man nok kanskje klare seg med en mobil løsning. Benytter man derimot
fritidshuset store deler av året og har yngre personer i husstanden vil man nok komme
til et punkt der dataforbruket gjør at det ikke lenger er økonomisk med trådløse løsninger.
Denne vurderingen må hver og en selv gjøre.

Vennlig hilsen
Hogdals Fiber ekonomisk förening
Styret

theme by teslathemes