EU-bidrag

Europa investerar i landsbygdsområden

Vårt fiberprojekt har finansierats till del av europeiska skattemedel.

40,6% av det svenska statliga bidraget var bidrag från EU.

Dessa medel, tillsammans med medlemmars insatser, gjorde

det möjligt att bygga vårt fibernätverk i Hogdal.

 

 

 

theme by teslathemes